بازدید:
تاريخ : 1395/06/09

کلیه بسیجیان عزیز شهرستان بوکان جهت شرکت در رزمایش محور سوم می بایستی اقدامات زیر را انجام دهند.

1 ـ درج این خبر در وبلاگ شخصی خود

shblog.ir

2 ـ نصب نرم افزار سروش یا سلام بر روی گوشی هوشمند خود (برادرانی که گوشی هوشمند ندارند می توانند از طریق کامپیوتر نیز اقدام نمایند روش آن در ادامه مطلب موجود است)


    سلام :     http://salamup.ir/dl

سروش :      http://soroush-app.ir/


3 ـ عضو شدن در کانال گردان سایبری شهرستان بوکان

https://soroush-app.me/channel/channel_14721482832716_j74pgjoglb


 4 ـ عضو شدن در کانال سایبری استان که ملاک ارزیابی محور سوم می باشد

https://soroush-app.me/channel/channel_14711434480252_05u2vsfojb